• یکشنبه 30 مهر 1402 - 17:58
  • 124
  • 0 دیدگاه

استوری همسر گولسیانی بازیکن گرجی پرسپولیس با جدول ایرانی + عکس

همسر گولسیانی بازیکن خارجی پرسپولیس در حال حل کردن جدول به زبان فارسی که عکس آن را در اینستاگرام خود استوری منتشر کرده است وقتی همسر گولسیانی زبان فارسی یاد گرفته و جدول ایرانی حل میکند 
استوری همسر گولسیانی بازیکن گرجی پرسپولیس با جدول ایرانی + عکس

همسر گولسیانی بازیکن خارجی پرسپولیس در حال حل کردن جدول به زبان فارسی که عکس آن را در اینستاگرام خود استوری منتشر کرده است

وقتی همسر گولسیانی زبان فارسی یاد گرفته و جدول ایرانی حل میکند