• شنبه 29 مهر 1402 - 16:49
  • 163
  • 0 دیدگاه

فیلم | اشتباه لفظی کارشناس شبکه خبر که در فضای مجازی پربازدید شد

فیلم | اشتباه لفظی کارشناس شبکه خبر که میگوید در نبرد تن به تن داخل خیابان ها، نیروهای اموزش دیده سپاه، تونل های زیر زمینی و.. که در فضای مجازی پربازدید شد. 
فیلم | اشتباه لفظی کارشناس شبکه خبر که در فضای مجازی پربازدید شد

فیلم | اشتباه لفظی کارشناس شبکه خبر که میگوید در نبرد تن به تن داخل خیابان ها، نیروهای اموزش دیده سپاه، تونل های زیر زمینی و.. که در فضای مجازی پربازدید شد.