اصلاح قانون مهریه ۱۴۰۱ / قانون جدید مهریه و حذف زندان از مهریه ابلاغ شد

واضح نیوز : قانون جدید مهریه در سال ۱۴۰۱ اغلام شد . جزییات حذف زندان از قانون اجرای مهریه و حذف شدن مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه را در این بخش از سایت خبری واضح نیوز بخوانید.  طراح ط
اصلاح قانون مهریه ۱۴۰۱ / قانون جدید مهریه و حذف زندان از مهریه ابلاغ شد

واضح نیوز : قانون جدید مهریه در سال ۱۴۰۱ اغلام شد . جزییات حذف زندان از قانون اجرای مهریه و حذف شدن مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه را در این بخش از سایت خبری واضح نیوز بخوانید. 

طراح طرح اصلاح قانون مهریه گفت: با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان بدون طی این مراحل می‌توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.

 کار تصویب طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی به پایان رسیده و پس از جمع‌بندی در نوبت رسیدگی درس هم قرار گرفته است.

 این طرح سی و ششمین دستور کار صحن است اما بنا داریم تا با جمع‌آوری امضا درخواست رسیدگی خارج از دستور این طرح را داشته باشیم.

براساس این مصوبه مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان می‌توانند با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا گذارند و تنها زمانی موضوع وارد مراحل دادرسی می‌شود که مرد مدعی باشد که مهریه را پرداخت کرده است.

شرایط مهریه ۱۴۰۱

 بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط‌بندی می‌شود.

 براساس این مصوبه چنانچه مرد مدعی شود که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه کند آن وقت کار آنها وارد فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی می‌شود.

 در این مصوبه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، بنا شده تا از زوج‌هایی که مهریه‌های سنگین ثبت می‌کنند حق ثبت گرفته شود.

براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.

طبق این مصوبه مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.

 براساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.

با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.

منبع : ایرنا