• شنبه 28 خرداد 1401 - 19:01
  • 151
  • 0 دیدگاه

اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درباره مالیات اصناف 1401

سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات اصناف اطلاعیه جدید صادر کرد . متن اطلاعیه سازمانی امور مالیاتی اصناف 1401 را میخوانید به گزارش واضح نیوز ; سازمان امور مالیاتی درباره مالیات اصناف در اطلاعیه&zw
اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درباره مالیات اصناف 1401

سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات اصناف اطلاعیه جدید صادر کرد . متن اطلاعیه سازمانی امور مالیاتی اصناف 1401 را میخوانید

به گزارش واضح نیوز ; سازمان امور مالیاتی درباره مالیات اصناف در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می‌شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها در رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین نمایند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آن ها ثابت شود.

این امر در خصوص مودیانی که علیرغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مؤدیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام کنند. / ایسنا