اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص ثبت نام کنکور اختصاصی تربیت معلم ۱۴۰۳

کنکور اختصاصی تربیت معلم ۱۴۰۳ - آزمون دانشگاه فرهنگیان / زمان ثبت نام دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳ - مهلت تربیت معلم ۱۴٠۳ براساس اطلاعیه منتشر شده در سایت سازمان سنجش، فرایند پذیرش در رشته های دانشگاه فرهن
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص ثبت نام کنکور اختصاصی تربیت معلم ۱۴۰۳

کنکور اختصاصی تربیت معلم ۱۴۰۳ - آزمون دانشگاه فرهنگیان / زمان ثبت نام دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳ - مهلت تربیت معلم ۱۴٠۳

براساس اطلاعیه منتشر شده در سایت سازمان سنجش، فرایند پذیرش در رشته های دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم  همزمان با ثبت نام و برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ انجام خواهد شد، داوطلبان توجه داشته باشند باید از 21 تا 27 آبان سال جاری در سایت آزمون سراسری ثبت‌ نام نمایند.

زمان برگزاری: 6 و 7 اردیبهشت ماه 1403