آغاز بارش ها از روز چهارشنبه ۲۴ آبان در کشور !

آغاز بارش ها از روز چهارشنبه ۲۴ آبان در کشور ! از روز چهارشنبه شاهد آغاز بارش ها در بسیاری از مناطق نیمه غربی و شمالی کشور خواهیم بود و موج بارشی نسبتاً قدرتمندی بسیاری از نقاط را درگیر بارندگی‌
آغاز بارش ها از روز چهارشنبه ۲۴ آبان در کشور !

آغاز بارش ها از روز چهارشنبه ۲۴ آبان در کشور !

از روز چهارشنبه شاهد آغاز بارش ها در بسیاری از مناطق نیمه غربی و شمالی کشور خواهیم بود و موج بارشی نسبتاً قدرتمندی بسیاری از نقاط را درگیر بارندگی‌ خواهد کرد.

وضعیت هوا، هواشناسی تا چهارشنبه ۲۴ آبان 

با ورود این موج بارشی ، بخش گسترده ای از کشور تحت تاثیر قرار گرفته و از روز چهارشنبه تا پنجشنبه شاهد بارندگی خواهند بود.

ابتدا طی بعدازظهر و عصر روز سه شنبه شاهد ورود موج به بخش هایی از غرب کشور خواهیم بود و سپس بارش ها به مناطق داخلی تر کشور نیز خواهند رسید.