تبلیغات بنری
سازمان حمایت از کودکان در گزارش تازه‌اش جمعه 1 مه 2020 اعلام کرد که پس از وضع محدودیت‌ها بخاطر ویروس کرونا در افغانستان، بیش از هفت میلیون کودک با کمبود غذایی روبه رو هستند.   سازمان جهانی حمایت از کودکان در این گزارش اعلام کرد، یک سوم جمعیت افغانستان از جمله 7.3 میلیون کودک در افغانستان با کمبود مواد غذایی در جریان ماه‌های آوریل و مه سال جاری روبه‌رو هستند.  
افغانستان؛ بیش از 7 میلیون کودک با خطر گرسنگی روبه‌رو هستند

سازمان حمایت از کودکان در گزارش تازه‌اش جمعه 1 مه 2020 اعلام کرد که پس از وضع محدودیت‌ها بخاطر ویروس کرونا در افغانستان، بیش از هفت میلیون کودک با کمبود غذایی روبه رو هستند.

 

سازمان جهانی حمایت از کودکان در این گزارش اعلام کرد، یک سوم جمعیت افغانستان از جمله 7.3 میلیون کودک در افغانستان با کمبود مواد غذایی در جریان ماه‌های آوریل و مه سال جاری روبه‌رو هستند.