امروز سه شنبه 25 مهر آخرین روز ثبت نام خودروهای وارداتی + تاریخ تحویل

امروز 25 مهر ثبت نام خودروهای وارداتی به پایان می رسد. در این مرحله متقاضیان می توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند البته هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده است. واضح نیو
امروز سه شنبه 25 مهر آخرین روز ثبت نام خودروهای وارداتی + تاریخ تحویل

امروز 25 مهر ثبت نام خودروهای وارداتی به پایان می رسد. در این مرحله متقاضیان می توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند البته هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده است.

واضح نیوز / مطابق اعلام سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی امروز 25 مهر ثبت نام خودروهای وارداتی به پایان می رسد. در این مرحله متقاضیان می توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند البته هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت نام کنندگان قبلی اختصاص دارد.

فروش علی‌الحساب 6 خودرو درحالی آغاز شد که براساس دستورالعمل شورای رقابت باید خودروهای وارداتی با قیمت مصوب بفروش می رسید