• سه شنبه 16 آبان 1402 - 17:39
  • 163
  • 0 دیدگاه

فیلم آواز خواندن اجرای زنده استاد «ایرج» در مراسم تشییع استاد اکبر گلپا

فیلم آواز خواندن اجرای زنده و آواز استاد «ایرج» در مراسم تشییع استاد اکبر گلپا را ببینید  آواز خواندن ایرج در مراسم گلپا
فیلم آواز خواندن اجرای زنده استاد «ایرج» در مراسم تشییع استاد اکبر گلپا

فیلم آواز خواندن اجرای زنده و آواز استاد «ایرج» در مراسم تشییع استاد اکبر گلپا را ببینید 

آواز خواندن ایرج در مراسم گلپا