• جمعه 12 آبان 1402 - 11:28
  • 69
  • 0 دیدگاه
  • خودرو ,

اولین تصاویر خودرو وارداتی جیلی آزکارا فردا موتورز در گمرک ایران

اولین تصاویر خودرو وارداتی جیلی آزکارا فردا موتورز در گمرک ایران گروه خودروسازی فردا موتورز اولین سری خودروهای وارداتی خود را از برند جیلی، خودروی آزکارا را وارد کرد.  منبع:  سای
اولین تصاویر خودرو وارداتی جیلی آزکارا فردا موتورز در گمرک ایران

اولین تصاویر خودرو وارداتی جیلی آزکارا فردا موتورز در گمرک ایران

گروه خودروسازی فردا موتورز اولین سری خودروهای وارداتی خود را از برند جیلی، خودروی آزکارا را وارد کرد. 

اولین تصاویر خودرو وارداتی جیلی آزکارا فردا موتورز در گمرک ایران

اولین تصاویر خودرو وارداتی جیلی آزکارا فردا موتورز در گمرک ایران

منبع:  سایت چرخان