• یکشنبه 22 خرداد 1401 - 16:46
  • 1255
  • 0 دیدگاه

اولین تصاویر فاطمه قاسمی دختری که حادثه متروپل زنده ماند

تصاویر فاطمه قاسمی دختر زنده مانده حادثه ساختمان متروپل آبادان بعد از مرخصی از بیمارستان را ببینید. فاطمه قاسمی، دختری که از حادثه ی متروپل نجات یافت  فاطمه قاسمی در داروخانه ی ساختمان مت
اولین تصاویر فاطمه قاسمی دختری که حادثه متروپل زنده ماند

تصاویر فاطمه قاسمی دختر زنده مانده حادثه ساختمان متروپل آبادان بعد از مرخصی از بیمارستان را ببینید.

فاطمه قاسمی، دختری که از حادثه ی متروپل نجات یافت 

فاطمه قاسمی در داروخانه ی ساختمان متروپل کار میکرد و روزی که این اتفاق افتاد در آنجا مشغول به کار بود که خوشبختانه از طریق موبایل با پدرش صحبت کرده و نیروهای امدادگر بعد از شش ساعت توانستند او را از زیر آوار نجات دهند . 

.ایشون از ناحیه ی مهره های کمر و کلیه دچار آسیب دیدگی شدید شدند که به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافتند که خوشبختانه پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند