• پنجشنبه 27 مهر 1402 - 22:49
  • 185
  • 0 دیدگاه

اولین عکس واضح از چهره قاتل داریوش مهرجویی منتشر شد

اولین عکس واضح از چهره قاتل داریوش مهرجویی مهرجویی منتشر شد. نخستین عکس از متهم قتل داریوش مهرجویی کارگردان سرشنانس و همسرش وحیده محمدی‌فر منتشر شد.
اولین عکس واضح از چهره قاتل داریوش مهرجویی منتشر شد

اولین عکس واضح از چهره قاتل داریوش مهرجویی مهرجویی منتشر شد.

نخستین عکس از متهم قتل داریوش مهرجویی کارگردان سرشنانس و همسرش وحیده محمدی‌فر منتشر شد.