اولین فیلم رسمی از خودروی جدید ریرا ایران خودرو را ببینید

ریرا امروز دوشنبه رونمایی خواهد شد. فیلم رسمی از داخل کارخانه ایران خودرو از نمای جلوی خودرو ریرا منتشر شده است .  در این ویدئو، شخصی در حال نصب لوگوی ایران خودرو بر روی کاپوت ریرا است .‌
اولین فیلم رسمی از خودروی جدید ریرا ایران خودرو را ببینید

ریرا امروز دوشنبه رونمایی خواهد شد. فیلم رسمی از داخل کارخانه ایران خودرو از نمای جلوی خودرو ریرا منتشر شده است . 

در این ویدئو، شخصی در حال نصب لوگوی ایران خودرو بر روی کاپوت ریرا است .‌