• دوشنبه 16 خرداد 1401 - 16:44
  • 2020
  • 0 دیدگاه

اولین گزارش از وضعیت جسمانی یکی از نجات یافتگان حادثه متروپل در بیمارستان

واضح نیوز حوادث: فیلم اولین گزارش از وضعیت جسمانی فاطمه قاسمی یکی از نجات یافتگان حادثه متروپل در بیمارستان و عیادت استاندار خوزستان از ایشان در بیمارستان آبادان را ببینید.  فاطمه قاسمی از زیر
اولین گزارش از وضعیت جسمانی یکی از نجات یافتگان حادثه متروپل در بیمارستان

واضح نیوز حوادث: فیلم اولین گزارش از وضعیت جسمانی فاطمه قاسمی یکی از نجات یافتگان حادثه متروپل در بیمارستان و عیادت استاندار خوزستان از ایشان در بیمارستان آبادان را ببینید. 

فاطمه قاسمی از زیراوار ماندگان متروپل بود بود که بعد از ۶ ساعت ، از زیر آوار بصورت زنده بیرون کشیده شد و در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان میباشد.‌

فیلم عیادت استاندار خوزستان از نجات یافتگان متروپل

فاطمه قاسمی در داروخانه متروپل مشغول کار بوده است ،خوشبخانه او را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند،اما متاسفانه پاها و کلیه هایش از کار افتاده است و هم اکنون در بخش ICU ممنوع الملاقات است.