تبلیغات بنری
مهر : بزودی اینستاگرام با دستور حکم قضایی فیلتر خواهد شد.شبکه اجتماعی اینستاگرام با حکم قضایی فیلتر می شود و در حال حاضر دستور فیلتر شدن آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. یک مقام آگاه در ایران با تائید این خبر اظهار داشت: "این شبکه اجتماعی، به دلیل دارا بودن شاکی خصوصی در لیست مسدودیت دسترسی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه دستور قضایی برای فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام صادر شده است وی در انتها اضافه کرد: این حکم قضایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا ابلاغ شده است. این حکم قضایی…
اینستاگرام هم بزودی فیلتر میشود

مهر : بزودی اینستاگرام با دستور حکم قضایی فیلتر خواهد شد.

شبکه اجتماعی اینستاگرام با حکم قضایی فیلتر می شود و در حال حاضر دستور فیلتر شدن آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

یک مقام آگاه در ایران با تائید این خبر اظهار داشت: "این شبکه اجتماعی، به دلیل دارا بودن شاکی خصوصی در لیست مسدودیت دسترسی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه دستور قضایی برای فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام صادر شده است

وی در انتها اضافه کرد: این حکم قضایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا ابلاغ شده است. این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.