بارش 24 ساعت گذشته ایستگاههای کشور 

 بارش 24 ساعت گذشته ایستگاههای کشور  تاریخ بروزرسانی :۱۴۰۲/۰۸/۰۹- 09:40 صبح تعداد شهرها :41  💦 کلاردشت ( 16.6 ) م م - مازندران   💦 املش ( 13.9 ) م م - گیلان   
بارش 24 ساعت گذشته ایستگاههای کشور 

 بارش 24 ساعت گذشته ایستگاههای کشور 

تاریخ بروزرسانی :۱۴۰۲/۰۸/۰۹- 09:40 صبح

تعداد شهرها :41

 💦 کلاردشت ( 16.6 ) م م - مازندران 

 💦 املش ( 13.9 ) م م - گیلان 

 💦 امامزاده اسحاق ( 11.7 ) م م - گیلان 

 💦 لاهيجان ( 10.3 ) م م - گیلان 

 💦 ماسوله ( 10.2 ) م م - گیلان 

 💦 پل سفید ( 9.2 ) م م - مازندران 

 💦 رضوان ( 5.7 ) م م - سمنان 

 💦 بند پی شیاده ( 3.9 ) م م - مازندران 

 💦 یکه صعود ( 3.5 ) م م - خراسان شمالی 

 💦 کرندغرب ( 3.4 ) م م - کرمانشاه 

 💦 کياسر ( 3.4 ) م م - مازندران 

 💦 دلیر ( 2.5 ) م م - مازندران 

 💦 مينودشت ( 2.5 ) م م - گلستان 

 💦 گیفان ( 2.3 ) م م - خراسان شمالی 

 💦 ازبرم ( 2.2 ) م م - گیلان 

 💦 لنگرود ( 1.8 ) م م - گیلان 

 💦 اسب بونی ( 1.7 ) م م - گیلان 

 💦 قپان ( 1.5 ) م م - گلستان 

 💦 آلاشت ( 1.3 ) م م - مازندران 

 💦 رشت ( 1.3 ) م م - گیلان 

 💦 ملکشاهی ( 1.2 ) م م - ایلام 

 💦 بیشه بنه ( 1.2 ) م م - مازندران 

 💦 اسلام آباد غرب ( 1.1 ) م م - کرمانشاه 

 💦 بدره ( 1 ) م م - ایلام 

 💦 گهواره ( 1 ) م م - کرمانشاه 

 💦 مزرعه پردیس دانشگاه ( 0.9 ) م م - گلستان 

 💦 قراخیل ( 0.9 ) م م - مازندران 

 💦 جیرنده ( 0.7 ) م م - گیلان 

 💦 دشت ( 0.6 ) م م - خراسان شمالی 

 💦 رشت-کشاورزی ( 0.4 ) م م - گیلان 

 💦 کوسه ( 0.4 ) م م - خراسان شمالی 

 💦 آمل ( 0.3 ) م م - مازندران 

 💦 کلاله-فرودگاه ( 0.3 ) م م - گلستان 

 💦 سیاه بیشه ( 0.3 ) م م - مازندران 

 💦 اسدآباد ( 0.2 ) م م - همدان 

 💦 سرمست ( 0.2 ) م م - کرمانشاه 

 💦 رباط قره بیل ( 0.1 ) م م - خراسان شمالی 

 💦 گرگان ( 0.1 ) م م - گلستان 

 💦 آزادشهر ( 0.1 ) م م - گلستان

 💦 علی آباد کتول ( 0.1 ) م م - گلستان 

 💦 لومار ( 0.1 ) م م - ایلام