• یکشنبه 22 خرداد 1401 - 10:14
  • 151
  • 0 دیدگاه

برنامه کنسرت حجت اشرف زاده و امید حاجیلی خرداد 1401 + ساعت و تاریخ

کنسرت حجت اشرف زاده خرداد 1401 در مرکز همایش های برج میلاد تاریخ و ساعت دوشنبه 23 خرداد    18:30 و دوشنبه 23 خرداد    22:00    لیست قیمت قیمت بلیت ها (ریال) 1,200,0
برنامه کنسرت حجت اشرف زاده و امید حاجیلی خرداد 1401 + ساعت و تاریخ

کنسرت حجت اشرف زاده خرداد 1401 در مرکز همایش های برج میلاد تاریخ و ساعت دوشنبه 23 خرداد    18:30 و دوشنبه 23 خرداد    22:00
    
لیست قیمت قیمت بلیت ها (ریال)

1,200,000
1,500,000
2,100,000
2,300,000
2,400,000
2,600,000
2,700,000
2,900,000
3,000,000
3,200,000
3,300,000
3,500,000
3,600,000
3,800,000
4,300,000

کنسرت امید حاجیلی (تمدید شد) / سالن اجرا : سالن میلاد نمایشگاه بین المللی دوشنبه 23 خرداد    18:20  و دوشنبه 23 خرداد    21:50
    
لیست قیمت بلیت ها (ریال) کنسرت امید حاجیلی

1,700,000
2,000,000
2,200,000
2,400,000
2,450,000
2,500,000
2,700,000
2,750,000
2,800,000
3,100,000
3,400,000
3,550,000
3,900,000
4,250,000