برنامه کنسرت خنده حسن ریوندی آبان 1402 اعلام شد + قیمت بلیط و خرید

کنسرت خنده حسن ریوندی ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴٠۲ در فرهنگسرای بهمن برگزار خواهد شد.  حسن ریوندی کمدین در سری جدید کنسرت های خنده خود در آبان ۱۴٠۲ در فرهنگسرای بهمن اجرای برنامه خواهد داشت.  
برنامه کنسرت خنده حسن ریوندی آبان 1402 اعلام شد + قیمت بلیط و خرید

کنسرت خنده حسن ریوندی ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴٠۲ در فرهنگسرای بهمن برگزار خواهد شد. 

حسن ریوندی کمدین در سری جدید کنسرت های خنده خود در آبان ۱۴٠۲ در فرهنگسرای بهمن اجرای برنامه خواهد داشت.  

قیمت بلیط های کنسرت حسن ریوندی از ۲۳٠ الی ۶٠٠ هزار تومان تعیین شده است.  

این کنسرت در تاریخ های پنجشنبه ۱۸ آبان در دو سانس ساعت ۱۹ و ۲۲ برگزار خواهد شد.  

همچنین روز دوم این کنسرت، جمعه ۱۹ آبان بازهم در دو سانس ساعت ۱۹ و ۲۲ اجرا خواهد شد.