کنسرت علی عبدالمالکی ۱۹ آبان ماه تهران برگزار می شود + قیمت بلیط

برنامه کنسرت علی عبدالمالکی آبان ۱۴٠۲ برج میلاد تهران در تاریخ ۱۹ آبان در دو سانس ساعت ۱۹ و ۲۲ برگزار می شود.  قیمت بلیط کنسرت آبان ماه علی عبدالمالکی در برج میلاد از ۱۴٠ الی ۷۹۵ هزار تومان بس
کنسرت علی عبدالمالکی ۱۹ آبان ماه تهران برگزار می شود + قیمت بلیط

برنامه کنسرت علی عبدالمالکی آبان ۱۴٠۲ برج میلاد تهران در تاریخ ۱۹ آبان در دو سانس ساعت ۱۹ و ۲۲ برگزار می شود. 

قیمت بلیط کنسرت آبان ماه علی عبدالمالکی در برج میلاد از ۱۴٠ الی ۷۹۵ هزار تومان بستگی به جایگاه صندلی متفاوت می باشد.  

تاریخ و ساعت دقیق کنسرت علی عبدالمالکی مرکز همایش های برج میلاد

جمعه ۱۹ آبان ۱۴٠۲ - ساعت ۱۹:٠٠

جمعه ۱۹ آبان ۱۴٠۲ - ساعت ۲۲:٠٠