بورس امروز چهارشنبه 19 مهر ; رشد ۴۱۱۰ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با رشد مواجه شده و بزرگان بورسی وضعیت مثبتی دارند. شاخص کل با همت نمادهای شاخص ساز مانند خودرو رشد داشته است. در ۳۸ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معامل
بورس امروز چهارشنبه 19 مهر ; رشد ۴۱۱۰ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با رشد مواجه شده و بزرگان بورسی وضعیت مثبتی دارند.

شاخص کل با همت نمادهای شاخص ساز مانند خودرو رشد داشته است. در ۳۸ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۷۱۳ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲,۵۲۶ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۵۲ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۹۹ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۸۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۲۰۹ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۸۱ میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۶۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۹۷ میلیارد تومان قرار دارد.

تا این لحظه بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۷۴ میلیارد تومان (۰.۲ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات ۵۹ میلیارد تومان (۰.۲ برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات ۵۴ میلیارد تومان (۰.۲ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه بیمه با ارزش معاملات ۴۲ میلیارد تومان (۰.۴ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات ۲۶ میلیارد تومان (۰.۴ برابر میانگین هفتگی) و گروه منسوجات با ارزش معاملات ۲ میلیارد تومان (۰.۳ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.