• جمعه 17 تیر 1401 - 17:35
  • 1209
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

بیوگرافی سردار رحیم یعقوبی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع با سوابق و عکس

بیوگرافی و سوابق سردار رحیم یعقوبی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع منصوب شد.  سردار رحیم یعقوبی به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع منصوب شد. سردار رحیم یعقوبی از چهره‌های
بیوگرافی سردار رحیم یعقوبی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع با سوابق و عکس

بیوگرافی و سوابق سردار رحیم یعقوبی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع منصوب شد. 

سردار رحیم یعقوبی به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع منصوب شد. سردار رحیم یعقوبی از چهره‌های نظامی خوشنام به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع منصوب شد.

* متاسفانه هیچ اطلاعاتی از بیوگرافی و زندگینامه سردار یعقوبی وجود ندارد.