مرحله دوم یارانه خرداد 1401 ۲۱ خرداد قابل برداشت است

 زمان برداشت مرحله دوم یارانه خرداد 1401 (21 خرداد) خواهد بود سازمان هدفمندسازی یارانه ها از قابلیت برداشت مبالغ یارانه مرحله 136 مربوط به خرداد ماه 1401 که در ماه گذشته و همزمان با مرحله 135 به
مرحله دوم یارانه خرداد 1401 ۲۱ خرداد قابل برداشت است

 زمان برداشت مرحله دوم یارانه خرداد 1401 (21 خرداد) خواهد بود

سازمان هدفمندسازی یارانه ها از قابلیت برداشت مبالغ یارانه مرحله 136 مربوط به خرداد ماه 1401 که در ماه گذشته و همزمان با مرحله 135 به حساب یارانه بگیران واریز شده بود، خبر داد.

مبالغ واریزی یارانه نقدی مرحله یکصد و سی و ششمین کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، از ساعت 24 روز شنبه مورخ 21 خرداد 1401 قابل برداشت می باشد.

فیلم حمله اراذل اوباش با قمه به پلیس در تهران را ببینید / فریاد های زن از پنجره