تاریخ دقیق شهادت امام جعفر صادق در سال 1401چند شنبه و چه روزی است ؟

تاریخ شهادت حضرت امام جعفر صادق سال ۱۴۰۱ چندمه / کی است ۱۴۰۱ شهادت حضرت امام جعفر صادق ۱۴۰۱ چند شنبه و چه روزی است؟ پنجشنبه ۵ خرداد روز شهادت حضرت امام جعفر صادق می‌باشد. واضح نیوز - جعفر بن
تاریخ دقیق شهادت امام جعفر صادق در سال 1401چند شنبه و چه روزی است ؟

تاریخ شهادت حضرت امام جعفر صادق سال ۱۴۰۱ چندمه / کی است ۱۴۰۱

شهادت حضرت امام جعفر صادق ۱۴۰۱ چند شنبه و چه روزی است؟

پنجشنبه ۵ خرداد روز شهادت حضرت امام جعفر صادق می‌باشد.

واضح نیوز - جعفر بن محمد امام جعفرصادق (ع) ششمین امام شیعیان است که بعد از پدرش امام باقر (ع)، ولی مسلمین شدند.


ایشان به مدت ۳۴ سال (۱۱۴ تا ۱۴۸ق) امامت شیعیان را بر عهده داشتند.


امام جعفر صادق در ۲۵ شوال به دستور شقی‌ترین فرد زمان منصور دوانقی به شهادت رسید و خاک بقیع پیکر مطهر ایشان را در آغوش کشید.


شخصیت امام صادق (ع) به اندازه‌ای جامع و برجسته است که افزون بر شیعیان، عالمان و عارفان اهل تسنن نیز توجهی ویژه به آن حضرت داشته و برتری علمی و شخصیتی ایشان را ستوده و از آن حکایت‌ها نقل کرده‌اند.


امروز ، جهان شیعه سیاه پوش داغ مردیست که بعد از رفتنتش گنجینه‌ای از علم و معرف از خود بجای گذاشت.


ای صادق آل عبا ! جان عاشقان و شیفتگان تو، در آتشی از ماتم می‌سوزد و شراره اش دنیا را می‌سوزاند.

با متن

خبرگزاری صدا و سیما