تاریخ عرضه خودروهای وارداتی بصورت دقیق مشخص شد

عرضه خودروهای وارداتی از هفته جاری/ ۴۰۰۰ نفر انصراف داده‌اند واضح نیوز , مجری طرح واردات خودرو: خودروهای وارداتی که قیمت آن‌ها مشخص شده، طی هفته جاری و هفته آینده عرضه می‌شود.حدوداً ۳۰
تاریخ عرضه خودروهای وارداتی بصورت دقیق مشخص شد

عرضه خودروهای وارداتی از هفته جاری/ ۴۰۰۰ نفر انصراف داده‌اند

واضح نیوز , مجری طرح واردات خودرو: خودروهای وارداتی که قیمت آن‌ها مشخص شده، طی هفته جاری و هفته آینده عرضه می‌شود.حدوداً ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و ۴۰۰۰ نفر  انصراف داده‌اند. در فاز اول خودروی این ۳۰ هزار نفر تحویل داده می‌شود.