تبریز سومین شهر گران ایران از جهت قیمت مسکن

واضح نیوز اقتصادی: بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تهران گران‌ترین شهر ایران است؛ قیمت مسکن در این شهر، طی بهار ١۴٠٠، حدود ٣٢ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان بوده است؛ جالب است بدانید قیمت مسکن در تهران بیش ا
تبریز سومین شهر گران ایران از جهت قیمت مسکن

واضح نیوز اقتصادی: بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تهران گران‌ترین شهر ایران است؛ قیمت مسکن در این شهر، طی بهار ١۴٠٠، حدود ٣٢ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان بوده است؛ جالب است بدانید قیمت مسکن در تهران بیش از دو برابر شهری است که از لحاظ قیمت مسکن در رتبه دوم قرار دارد؛ پس از تهران، اصفهان گران‌ترین شهر ایران است.

به گزارش واضح نیوز؛ قیمت مسکن در اصفهان، به طور میانگین، متری ١٣ میلیون و ٢٨١ هزار تومان است. پس از اصفهان نیز تبریز، با قیمت ١١ میلیون و ٩٩ هزار تومان در هر متر مربع، سومین شهر گران تهران در حوزه قیمت مسکن است.

در بهار ١۴٠٠، تنها یک استان در ایران وجود داشت که قیمت مسکن در آن زیر متری ٢میلیون تومان بود؛ یاسوج با متری یک میلیون و ٨٧٨هزار تومان ارزان‌ترین شهر تهران در حوزه قیمت مسکن بود.