• چهارشنبه 26 مهر 1402 - 10:15
  • 135
  • 0 دیدگاه

تجمع دانشگاهیان دانشگاه اصفهان در پی جنایت رژیم غاصب صهیونیستی - چهارشنبه 26 مهر

تجمع دانشگاهیان دانشگاه اصفهان در پی جنایت رژیم غاصب صهیونیستی امروز چهارشنبه برگزار میشود . ساعت و آدرس این تجمع به شرح زیر است : زمان : چهارشنبه ۲۶ مهرماه | بعد از نماز ظهر و عصر آدرس : رو به روی
تجمع دانشگاهیان دانشگاه اصفهان در پی جنایت رژیم غاصب صهیونیستی - چهارشنبه 26 مهر

تجمع دانشگاهیان دانشگاه اصفهان در پی جنایت رژیم غاصب صهیونیستی امروز چهارشنبه برگزار میشود . ساعت و آدرس این تجمع به شرح زیر است :


زمان : چهارشنبه ۲۶ مهرماه | بعد از نماز ظهر و عصر

آدرس : رو به روی مسجد الغدیر دانشگاه اصفهان