ویدیو | ترکی حرف زدن امین حیایی و مجید صالحی در ترکیه

ویدیو سکانس ترکی صحبت کردن امین حیایی و مجید صالحی در فیلم ساخت ایران ۳ را تماشا میکنید . بخشی از این فیلم در ترکیه ضبط شده بود. 
ویدیو | ترکی حرف زدن امین حیایی و مجید صالحی در ترکیه

ویدیو سکانس ترکی صحبت کردن امین حیایی و مجید صالحی در فیلم ساخت ایران ۳ را تماشا میکنید .

بخشی از این فیلم در ترکیه ضبط شده بود.