• پنجشنبه 06 مهر 1402 - 6:58
  • 19
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

تصاویری از پرتاب موفق ماهواره نور ۳ توسط ماهواره‌بر قاصد

تصاویری از پرتاب موفق ماهواره نور ۳ توسط ماهواره‌بر قاصد سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران خبر داد: ان‌شاءالله دو پرتاب ماهواره دیگر تا پایان سال خواهیم داشت.
تصاویری از پرتاب موفق ماهواره نور ۳ توسط ماهواره‌بر قاصد

تصاویری از پرتاب موفق ماهواره نور ۳ توسط ماهواره‌بر قاصد

سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران خبر داد: ان‌شاءالله دو پرتاب ماهواره دیگر تا پایان سال خواهیم داشت.

تصاویری از پرتاب موفق ماهواره نور ۳ توسط ماهواره‌بر قاصد  سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی

تصاویری از پرتاب موفق ماهواره نور ۳ توسط ماهواره‌بر قاصد  سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی

تصاویری از پرتاب موفق ماهواره نور ۳ توسط ماهواره‌بر قاصد  سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی

تصاویری از پرتاب موفق ماهواره نور ۳ توسط ماهواره‌بر قاصد  سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی

تصاویری از پرتاب موفق ماهواره نور ۳ توسط ماهواره‌بر قاصد  سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی