• یکشنبه 09 مهر 1402 - 22:53
  • 228
  • 0 دیدگاه

تصاویری از گل‌آرایی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در آستانه‌ ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع)

واضح نیوز، تصاویری از گل‌آرایی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در آستانه‌ ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع) هفته وحدت 
تصاویری از گل‌آرایی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در آستانه‌ ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع)

واضح نیوز، تصاویری از گل‌آرایی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در آستانه‌ ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع)

تصاویری از گل‌آرایی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در آستانه‌ ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع)

تصاویری از گل‌آرایی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در آستانه‌ ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع)

تصاویری از گل‌آرایی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در آستانه‌ ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع)

تصاویری از گل‌آرایی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در آستانه‌ ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع)

تصاویری از گل‌آرایی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام در آستانه‌ ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع)

هفته وحدت