• سه شنبه 09 آبان 1402 - 20:32
  • 80
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

تصاویر از مسیر بهشتی روستایی گیلده به آبگرم علی داشی 

تصاویر دیدنی از مسیر بهشتی روستایی گیلده به آبگرم علی داشی  عکسها از ابراهیم آدی بیگ / گؤزل آزربایجان_اردبیل
تصاویر از مسیر بهشتی روستایی گیلده به آبگرم علی داشی 

تصاویر دیدنی از مسیر بهشتی روستایی گیلده به آبگرم علی داشی 

تصاویر دیدنی از مسیر بهشتی روستایی گیلده به آبگرم علی داشی

تصاویر دیدنی از مسیر بهشتی روستایی گیلده به آبگرم علی داشی

تصاویر دیدنی از مسیر بهشتی روستایی گیلده به آبگرم علی داشی

تصاویر دیدنی از مسیر بهشتی روستایی گیلده به آبگرم علی داشی

تصاویر دیدنی از مسیر بهشتی روستایی گیلده به آبگرم علی داشی

عکسها از ابراهیم آدی بیگ / گؤزل آزربایجان_اردبیل