• جمعه 21 مهر 1402 - 16:33
  • 117
  • 0 دیدگاه

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید (جمعه ۲۱ مهر)

تصاویری از راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی جمعی از مردم تهران پیش از ظهر جمعه (21 مهرماه 1402) در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به سمت محل برگزاری ن
تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید (جمعه ۲۱ مهر)

تصاویری از راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

جمعی از مردم تهران پیش از ظهر جمعه (21 مهرماه 1402) در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به سمت محل برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران راهپیمایی کردند.

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید