• دوشنبه 10 مهر 1402 - 17:39
  • 155
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

ویدیو | تصاویر کمتر دیده شده از رزمایش نظامی ایران با توجه ویژه به ادوات تانکی! 

ببینید | تصاویر کمتر دیده شده از رزمایش نظامی ایران با توجه ویژه به ادوات تانکی ! 
ویدیو | تصاویر کمتر دیده شده از رزمایش نظامی ایران با توجه ویژه به ادوات تانکی! 

ببینید | تصاویر کمتر دیده شده از رزمایش نظامی ایران با توجه ویژه به ادوات تانکی !