تصویری دردناک از پیکر غرق در خون شهید دانیال رضازاده

تصویری دردناک از پیکر غرق در خون شهید دانیال رضازاده را مشاهده میکنید .  دانیال رضازاده روز پنجشنبه به دست اغتشاشگران در مشهد به شهادت رسید.  منبع : کانال صابرین نیوز
تصویری دردناک از پیکر غرق در خون شهید دانیال رضازاده

تصویری دردناک از پیکر غرق در خون شهید دانیال رضازاده را مشاهده میکنید . 

دانیال رضازاده روز پنجشنبه به دست اغتشاشگران در مشهد به شهادت رسید. 

دانیال رضازاده شهید اغتشاشگران

منبع : کانال صابرین نیوز