تبلیغات بنری
خواب , تعبیر خواب , بابونه , خواب بابونه , تعبیر خواب بابونه , حالوا, تعبیر خواب حالوا
تعبیر خواب بابونه

در بخش تعبیر خواب حالوا به بررسی خواب های مرتبط با بابونه  میپردازیم:

 

تعبیر خواب بابونه از دیدگاه بزرگان

 

لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن بابونه یا مشغول نوشیدن چای بابونه هستید بیانگر سلامتی شماست. دیدن بابونه دلالت بر غم و اندوه دارد.

خریدن بابونه نشانه آن است که خطر یا بیماری شما را تهید میکند.