• یکشنبه 01 خرداد 1401 - 12:09
 • 1529
 • 0 دیدگاه

تعرفه تبلیغات در شبکه های تلویزیون صدا و سیما در سال 1401 بر اساس ثانیه

هزینه تبلیغات ثانیه ای در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در 1401 چقدر است؟ تعرفه تبلیغات صدا و سیما در سال 1401 بر اساس ثانیه را در این گزارش بخوانید . تبلیغات بسیاری از برندهای کوچک و بزرگ در شبکه ها
تعرفه تبلیغات در شبکه های تلویزیون صدا و سیما در سال 1401 بر اساس ثانیه

هزینه تبلیغات ثانیه ای در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در 1401 چقدر است؟ تعرفه تبلیغات صدا و سیما در سال 1401 بر اساس ثانیه را در این گزارش بخوانید .

تبلیغات بسیاری از برندهای کوچک و بزرگ در شبکه های تلویزیونی انجام میشود . تبلیغات در تلویزیون براساس ثانیه میباشد . از این روی قیمت های منتشر برحسب هر یک ثانیه محاسبه میشود .

تعرفه تبلیغات تلویزیون بر اساس پایه ثانیه‌ای سال 1401

هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه خرداد ماه 1401 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

 • هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1401 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه میباشد 

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک صدا و سیما سال 1401 )
  شبکه یک  
  عنوان برنامه  قیمت
  تکرار بامدادی سریال 1,470,000
  برنامه صبحگاهی 2,505,000
  برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی 43,650,000
  8:00 خبر 3,750,000
  تکرار صبح مجموعه شبانه 21,825,000
  شما و سیما 21,825,000
  برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی 87,300,000
  سیمای خانواده 65,475,000
  تکرار مجموعه شبانه 130,950,000
  14:00خبر 130,950,000
  داستانی 2,040,000
  فیلم سینمایی 130,950,000
  ورزش و مردم 196,425,000
  21:00خبر 261,900,000
  مجموعه شبانه 327,375,000
  سینما یک 21,825,000
  مسابقه دستپخت و برنامه شبانگاهی 65,475,000
  میانگین تعرفه شبکه یک 89,158,235

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو صدا و سیما سال 1401
  شبکه دو  
  عنوان برنامه  قیمت
  برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی 43,650,000
  برنامه صبحگاهی 1,020,000
  سینما صبح 1,020,000
  تکرار صبح مجموعه شبانه 21,825,000
  برنامه های کودک و نوجوان صبحگاهی 14,572,500
  تکرار عصر مجموعه شبانه 130,950,000
  فیلم سینمایی 43,650,000
  برنامه های کودک و نوجوان عصرگاهی 14,572,500
  برنامه عصرگاهی 7,875,000
  برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی 43,650,000
  20:30 خبر 327,375,000
  مجموعه شبانه 327,375,000
  جشنواره سینمایی 14,572,500
  میانگین تعرفه شبکه دو 76,315,962

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه صدا و سیما در سال 1401
  شبکه سه  
  عنوان برنامه  قیمت 
  برنامه صبحگاهی 2,505,000
  برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی 43,650,000
  برنامه های مستند- صبحگاهی 21,825,000
  جشنواره سینمایی- صبحگاهی 21,825,000
  تکرار صبح اعجوبه ها ، بمب،عصر جدید 87,300,000
  تکرار صبح مجموعه شبانه – سریال شب 152,775,000
  برنامه طبیب 130,950,000
  خبر ورزشی ظهر 327,375,000
  برنامه سمت خدا 305,550,000
  تکرار عصر سریال و تکرار مجموعه شبانه 130,950,000
  تکرار مسابقه بمب و  اعجوبه ها و عصر جدید 240,075,000
  گزارش  ورزشی 21,825,000
  خبر ورزشی عصر 327,375,000
  برنامه های مستند- عصرگاهی و شامگاهی 21,825,000
  برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی 43,650,000
  سریال شبانه  و  مجموعه شبانه 327,375,000
  22:00 خبر 327,375,000
  مسابقه بمب و اعجوبه ها و عصر جدید 327,375,000
  برنامه فوتبال برتر 327,375,000
  لیگ باشگاهی اروپا 338,287,500
  جشنواره سینمایی -عصر و شامگاهی 130,950,000
  سینما گلخانه 7,875,000
  برنامه هفت 43,650,000
  میانگین تعرفه شبکه سه 161,292,065

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج صدا و سیما در سال 1401
  شبکه پنجم  
  عنوان برنامه  قیمت 
  برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی 43,650,000
  برنامه صبحگاهی 570,000
  تماشا خانه صبح 2,040,000
  تکرار سریال صبح 14,572,500
  تکرار به خانه بر می گردیم 14,572,500
  اخبار تهران18:30 130,950,000
  تماشاخانه عصر 3,750,000
  کودک و نوجوان 7,875,000
  به خانه برمی گردیم 130,950,000
  برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصرگاهی و شامگاهی 43,650,000
  فیلم سینمایی 43,650,000
  تکرار  سریال شبانه 43,650,000
  سریال  شبانه 43,650,000
  میانگین تعرفه شبکه پنجم 40,271,538

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر صدا و سیما سال 1401
  شبکه خبر
  اخبار 6:00 و 07:00 90,210,000
  اخبار 9:30 الی 15:00 202,972,500
  اخبار 15:30 الی 17:30 225,525,000
  اخبار 18:00 الی 20:00 248,077,500
  اخبار 21:00 الی 23 202,972,500
     
  میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه خبر 193,951,500
  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم صدا و سیما 
  شبکه نسیم  
  عنوان برنامه  
  برنامه ها از ساعت 6:00 الی 11:00 1,680,000
  برنامه ها از ساعت 12:00 الی 18:00 14,572,500
  برنامه ها از ساعت 19:00 الی 23:00 21,825,000
  تکرار صبح  و ظهر خندوانه و دورهمی 109,125,000
  تکرار عصر خندوانه و دورهمی 196,425,000
  خندوانه و دورهمی 327,375,000
  میانگین تعرفه شبکه نسیم 111,833,750

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا صدا و سیما 
  شبکه تماشا  
  عنوان برنامه  
  سریال ها از ساعت 6 الی 11 65,475,000
  سریال های از ساعت 12 الی 18 87,300,000
  سریال ها از ساعت 19 الی 24 109,125,000
  میانگین تعرفه شبکه تماشا 87,300,000

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه ایران کالا صدا و سیما 
  شبکه ایران کالا
  برنامه ها از ساعت 07:00 الی انتهای شب 59,675

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش صدا و سیما 
  شبکه نمایش  
  عنوان برنامه  
  سینمایی صبح 14,572,500
  سینمایی صبحگاهی 14,572,500
  فیلم سینمایی صبح 14,572,500
  فیلم سینمایی صبحگاهی 14,572,500
  سینمایی عصر 43,650,000
  فیلم سینمایی عصر 43,650,000
  فیلم سینمایی عصرگاهی 43,650,000
  فیلم سینمایی شبانه 87,300,000
  فیلم سینمایی شب 87,300,000
  میانگین تعرفه شبکه نمایش 40,426,667

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم صدا و سیما 
  شبکه ای فیلم  
  عنوان برنامه  
  سریال ها از ساعت 8 الی 12 43,650,000
  سریال های از ساعت 13 الی 18 65,475,000
  سریال ها از ساعت 19 الی 23 130,950,000
  میانگین تعرفه شبکه ای فیلم 80,025,000