مناسبت ها و تعطیلی خرداد ماه ۱۴۰۱ در تقویم / ۶ روز تعطیلی

واضح نیوز - تقویم خرداد ۱۴۰۱ و تاریخ دقیق تعطیلی ها و مناسبت های خردادماه را مشاهده میکنید . در تقویم خرداد سال جاری ، ۶ روز تعطیلی ثبت شده‌است که ۴ روز آن تعطیلی جمعه است.  ۱۴ خرداد ۱۴۰
مناسبت ها و تعطیلی خرداد ماه ۱۴۰۱ در تقویم / ۶ روز تعطیلی

واضح نیوز - تقویم خرداد ۱۴۰۱ و تاریخ دقیق تعطیلی ها و مناسبت های خردادماه را مشاهده میکنید .

در تقویم خرداد سال جاری ، ۶ روز تعطیلی ثبت شده‌است که ۴ روز آن تعطیلی جمعه است. 

۱۴ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل رسمی

رحلت حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی (تعطیل)

۱۵ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل رسمی

قیام خونین ۱۵ خرداد (تعطیل)