تقویم نجومی دوشنبه 2 خرداد 1401+ وضعیت قمر در عقرب 1401/03/02

واضح نیوز سرگرمی : تقویم نجومی امروز دوشنبه 2 خرداد 1401و وضعیت قمر در عقرب 1401 /03/02آخرین رویدادهای نجومی دوشنبه 2 خرداد تقویم نجومی امروز دوشنبه 2 دوم خرداد 1401 را مشاهده می کنید دوشنبه 2 خر
تقویم نجومی دوشنبه 2 خرداد 1401+ وضعیت قمر در عقرب 1401/03/02

واضح نیوز سرگرمی : تقویم نجومی امروز دوشنبه 2 خرداد 1401و وضعیت قمر در عقرب 1401 /03/02آخرین رویدادهای نجومی دوشنبه 2 خرداد

تقویم نجومی امروز دوشنبه 2 دوم خرداد 1401 را مشاهده می کنید

دوشنبه 2 خرداد

جوزا 1401

21 شوال 1443

23 می 2022

 مناسبت های دینی و اسلامی

 امروز روز خوبی برای امور زیر است:
شکار و صید و دام گذاری.
و دیدار بزرگان و روساء خوب است.

سفر

مسافرت همراه صدقه باشد.

 مریض مراقبت بیشتری نیاز دارد.(منظوری مریضی است که امروز مریض شود).

زایمان مناسب و نوزاد خوشبخت و دوست داشتنی خواهد شد.ان شاءالله

 احکام و اختیارات نجومی

 امروزقمر در برج حوت و از نظر نجومی  مناسب برای امور زیر است:

دادوستد و تجارت

سفارشات خرید

آغاز تعلیم و امور آموزشی

بذر افشانی

دعوت کردن افراد

از شیر گرفتن کودک

آغاز به کار و شغل

وآغاز درمان خوب است

 مباشرت و مجامعت

مباشرت امشب (شب سه شنبه) ، فرزند چنین شبی دهانی خوشبو دارد و بسیار دل رحم است.

اصلاح سر و صورت

طبق روایات،اصلاح مو (سر و صورت) در این روز از ماه قمری ، باعث دولت است.

خوندادن یا حجامت

در این روز از ماه قمری ، باعث روشنی دل می شود 


ناخن گرفتن

 دوشنبه برای گرفتن_ناخن، روز مناسبی است و برکات خوبی از جمله قاری و حافظ قران گردد.

دوخت و دوز

 دوشنبه برای بریدن و دوختن لباس_نو روز بسیار مناسبی است و آن لباس موجب برکت میشود.

 وقت استخاره در روز دوشنبه

از طلوع فجر تا طلوع آفتاب و بعداز ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۶ عصر تا عشای آخر( وقت خوابیدن)

 ذکر روز دوشنبه 

یا قاضی الحاجات  ۱۰۰ مرتبه

 ذکر بعد از نماز صبح

۱۲۹ مرتبه یا لطیف که موجب یافتن مال کثیر میگردد.


 روز دوشنبه طبق روایات متعلق است

به حضرت_امام_حسن_علیه_السلام و #امام_حسین_علیه_السلام . سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

تعبیر خواب

شب سه شنبه اگر کسی خواب ببیند تعبیرش از آیه ی 22 سوره مبارکه "حج " است.

کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم....

و از مفهوم آن استفاده می شود که برای خواب بیننده پیش امدی رخ دهد و هر چه سعی کند از آن خارج نگردد صدقه بدهد تا رفع شود.ان شاءالله و شما مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.n