تقویم نجومی امروز شنبه ۱۳ آبان ۱۴٠۲ + وضعیت قمر در عقرب ۱۴٠۲/۸/۱۳

تقویم نجومی ، تقویم همسران و وضعیت قمر در عقرب شنبه 13 آبان ماه را در پایگاه خبری و اطلاع رسانی واضح نیوز مرور کنید.  تقویم نجومی و اسلامی و تقویم همسران شنبه 13 آبان  شنبه 13 آبان/ عقرب 1
تقویم نجومی امروز شنبه ۱۳ آبان ۱۴٠۲ + وضعیت قمر در عقرب ۱۴٠۲/۸/۱۳

تقویم نجومی ، تقویم همسران و وضعیت قمر در عقرب شنبه 13 آبان ماه را در پایگاه خبری و اطلاع رسانی واضح نیوز مرور کنید. 

تقویم نجومی و اسلامی و تقویم همسران شنبه 13 آبان 

شنبه 13 آبان/ عقرب 1402

19ربیع الثانی 1445

4 نوامبر 2023

مناسبت های دینی و اسلامی.

 روز دانش آموز.

 احکام دینی و اسلامی.

امروز برای همه امور خوب و شایسته است خصوصا برای امور زیر:

خواستگاری عقد و ازدواج.

خرید حیوان و وسیله سواری.

مسافرت.

صید و شکار و دام گذاری.

و جابجایی و نقل و انتقال خوب است.

زایمان

 زایمان مناسب و نوزاد از او خیر انتظار می رود.

مسافرت: سفر خوب است.

احکام و اختیارات نجومی.

امروز قمر در برج اسد و از نظر نجومی روز مناسبی برای امور زیر است:

رفتن به منزل نو.

خرید خانه و ملک.

جابجایی و نقل و انتقال.

شروع امور دائمی و همیشگی. 

عقد و ازدواج.

آغاز درمان و معالجات.

آغاز شغل و کسب و کار.

خرید احشام. 

و عهدنامه گرفتن از رقیب نیک است.

امور کتابت ادعیه و حرز و نماز و بستن آن خوب است.

انعقاد نطفه و مباشرت.

 امشب :مباشرت دلیل خاصی ندارد.

 اصلاح سر و صورت.

طبق روایات، #اصلاح_مو (سر و صورت) در این روز از ماه قمری ،باعث توانگری می شود.

 حجامت:

خون دادن فصد زالو انداختن خون_دادن یا حجامت در این روز از ماه قمری، باعث رفع درد بدن می شود.

تعبیر خواب:

خوابی که (شب یکشنبه) دیده شود تعبیرش طبق ایه ی 20 سوره مبارکه "طه" است.

 فالقاها فاذا هی حیه تسعی... 

و از مفهوم این آیه چنین استفاده میشود که دلیلی قوی در اختیار خواب بیننده قرار گیرد و کار خود را با آن پیش ببرد و شما مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.

ناخن گرفتن.

شنبه برای گرفتن_ناخن، روز مناسبی نیست و طبق روایات ممکن است موجب بیماری در انگشتان دست گردد.

دوخت و دوز.

شنبه برای بریدن و دوختن، لباس_نو روز مناسبی نیست آن لباس تا زمانی که بر تن آن شخص باشد موجب مریضی و بیماری اوست.(این حکم شامل خرید لباس و پوشیدن نمی شود)

 استخاره:

وقت استخاره در روز شنبه: از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۰ و بعداز اذان ظهر تا ساعت ۱۶ عصر.

ذکر روز شنبه

یارب العالمین ۱۰۰ مرتبه

 ذکر بعد از نماز صبح

۱۰۶۰ مرتبه یاغنی که موجب غنی و بی نیاز شدن میگردد.

روز شنبه طبق روایات متعلق است به

حضرت_رسول_اکرم_(ص). سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.