تقویم نجومی فردا یکشنبه 30 مهر 1402

مرور کنید تقویم نجومی فردا یکشنبه 29 مهر و وضعیت قمر در عقرب 1402/7/29 | همچنین تقویم همسران یکشنبه 29 مهرماه را در پایگاه خبری و اطلاع رسانی واضح نیوز مشاهده کنید.  تقویم نجومی و اسلامی و تقو
تقویم نجومی فردا یکشنبه 30 مهر 1402

مرور کنید تقویم نجومی فردا یکشنبه 29 مهر و وضعیت قمر در عقرب 1402/7/29 | همچنین تقویم همسران یکشنبه 29 مهرماه را در پایگاه خبری و اطلاع رسانی واضح نیوز مشاهده کنید. 

تقویم نجومی و اسلامی و تقویم همسران ، یکشنبه 29 مهر 1402

یکشنبه 30 مهر/ میزان 1402

6 ربیع الثانی 1445

22 اکتبر 2023

 مناسبت های دینی و اسلامی.

 مرگ هشام بن عبدالملک بن مروان ملعون " 125 ه.ق "بر خاندانش لعنت.

 بناء شهر بغداد توسط منصور دوانقی " 146 ه۰ق "وی سادات بنی الزهراء علیهاالسلام را زنده زنده داخل دیوارهای شهر گذاشت لعنت خدا بر او باد.

احکام دینی و اسلامی 

امروز روز خوبی برای امور زیر است:

خواستگاری عقد و ازدواج.

مسافرت.

خرید وسیله سواری.

خرید و فروش.

رفتن به تفریحات سالم.

و امور زراعی و کشاورزی خوب است.

 مناسب زایمان و نوزاد از آفات و بلاها دور باشد و خوش قدم خواهد بود.

 احکام نجوم.

 امروز :قمر در برج دلو است و از نظر نجومی برای امور زیر نیک است :

ختنه نوزاد.

رفتن به خانه نو.

بردن جهیزیه عروس.

معامله ملک و زمین.

کدرختکاری.

امور زراعی و کشاورزی.

شراکت و امور مشارکتی.

و کندن چاه و کانال خوب است.

امور کتابت حرز و بستن و نماز آن خوب است.

مباشرت امشب:

مباشرت برای صحت جسم خوب است و فرزند حاصل حافظ قران گردد.

 اصلاح سر و صورت.

طبق روایات ، اصلاح_مو (سر و صورت) در این روز از ماه قمری ، باعث بلای ناگهانی می شود.

حجامت خون دادن فصد و زالو انداختن خون_دادن یا حجامت فصد زالو انداختن در این روز، از ماه قمری،باعث رعشه اعضا می شود.

 تعبیر خواب...

خواب و رویایی که امشب. (شبِ دو شنبه) دیده شود تعبیرش در ایه ی 7 سوره مبارکه "اعراف" است.

الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه... 

و از مفهوم و معنای آن استفاده می شود که خواب بیننده انجام کاری از کارهای خود را به افرادی واگذارد برخی در انجام آن تلاش کنند و باعث مقام آنها شود و برخی کوتاهی کنند و از چشم وی بیفتد و چیزی همانند آن قیاس گردد...

ناخن گرفتن

یکشنبه برای #گرفتن_ناخن، روز مبارک و مناسبی نیست و طبق روایات ممکن است موجب بی برکتی در زندگی گردد.

 دوخت و دوز

یکشنبه برای بریدن و دوختن #لباس_نو روز مناسبی نیست . طبق روایات موجب غم واندوه و حزن شده و برای شخص، مبارک نخواهد بود‌( این حکم شامل خرید لباس نیست)

وقت استخاره در روز یکشنبه: از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۲ و بعداز ساعت ۱۶ عصر تا مغرب.

ذکر روز یکشنبه : یا ذالجلال والاکرام  ۱۰۰ مرتبه

ذکر بعد از نماز صبح ۴۸۹ مرتبه یافتاح که موجب فتح و نصرت یافتن میگردد .

 ️روز یکشنبه طبق روایات متعلق است به حضرت_علی_علیه_السلام و #فاطمه_زهرا_سلام_الله_علیها . سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

 منابع مطالب:

کتاب تقویم همسران

نوشته حبیب الله تقیان

انتشارات حسنین علیهما السلام

قم:پاساژ قدس زیر زمین پلاک 24

تلفن

09032516300