تبلیغات بنری
واضح نیوز : با وجود اعلام رسمی توقف پراید از پایان تیر و حتی برگزاری مراسم بدرقه خودرو برای این خودرو،هنوز این محصول در شرکت سایپا تولید می شود.▪️شرکت سایپا و پارس خودرو صورت های مالی خود برای میانه تابستان را منتشر کرده اند. این اسناد نشان می‌دهد تولید پراید در پارس خودرو که به صورت حق العمل کاری برای سایپا کار می کرد صفر شده است اما تولید این خودرو درخود سایپا با وجود افت شدید نسبت به دوره مشابه سال قبل ادامه دارد و سایپا هنوز با وجود خداحافظی هنوز از این محصول پرتیراژ دل نکنده است.  …
تولید زیر زمینی پراید !!! تولید بی سر و صدای پراید توسط سایپا بعد از توقف تولید

واضح نیوز : با وجود اعلام رسمی توقف پراید از پایان تیر و حتی برگزاری مراسم بدرقه خودرو برای این خودرو،هنوز این محصول در شرکت سایپا تولید می شود.

▪️شرکت سایپا و پارس خودرو صورت های مالی خود برای میانه تابستان را منتشر کرده اند. این اسناد نشان می‌دهد تولید پراید در پارس خودرو که به صورت حق العمل کاری برای سایپا کار می کرد صفر شده است اما تولید این خودرو درخود سایپا با وجود افت شدید نسبت به دوره مشابه سال قبل ادامه دارد و سایپا هنوز با وجود خداحافظی هنوز از این محصول پرتیراژ دل نکنده است.