ثبت نام کلوت دنده ای آبان 1402 + شرایط فروش اقساطی مکث موتور برای کلوت ویژه آبان

شرایط فروش اقساطی پیکاپ کلوت دنده ای و اتوماتیک مکث موتور ویژه آبان ماه ۱۴٠۲ اعلام شد طرح فروش اقساطی پیکاپ کلوت دنده ای ویژه آبان ماه ۱۴۰۲ شرایط فروش پیکاپ کلوت دنده ای مکث موتور با پیش پرداخت ۶
ثبت نام کلوت دنده ای آبان 1402 + شرایط فروش اقساطی مکث موتور برای کلوت ویژه آبان

شرایط فروش اقساطی پیکاپ کلوت دنده ای و اتوماتیک مکث موتور ویژه آبان ماه ۱۴٠۲ اعلام شد

طرح فروش اقساطی پیکاپ کلوت دنده ای ویژه آبان ماه ۱۴۰۲

شرایط فروش پیکاپ کلوت دنده ای مکث موتور با پیش پرداخت ۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ تومانی آغاز شده است. قیمت مصوب این پیکاپ آفرودی ۱,۵۹۶,۷۰۰۰ هزار تومان اعلام شده است که شرکت مکث موتور تسهیلات ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی را برای این شرایط فروش در نشر گرفته است. بازپرداخت این تسهیلات به صورت ۱۲ ماهه به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

ثبت نام کلوت دنده ای آبان 1402