جدول هزینه های ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش سال ۱۴۰۳ اعلام شد

هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش در سال ۱۴۰۳ اعلام شد. تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ هیأت وزیران درخصوص «تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌ها
جدول هزینه های ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش سال ۱۴۰۳ اعلام شد

هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ هیأت وزیران درخصوص «تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۳» طی نامه شماره ۱۳۵۴۰۷ مورخ اول آبان ۱۴۰۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

تصویب نامه درخصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سال ۱۴۰۳ سازمان سنجش آموزش کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۴۰۷/ ت ۶۱۷۸۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ هیأت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی