تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه 18 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه هجدهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش:…
جدول پخش برنامه درسی جمعه 18 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه 18 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه هجدهم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش:

 

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8


فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8  تا 8.30 استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه - پایه 10 - شاخه کاردانش
    
ساعت 8.30 تا 9 ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات

ساعت 9 تا 9.30 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه  12- شاخه   فنی و  حرفه ای

  دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11علوم و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 ریاضی و زندگی با محوریت  پایه  سوم
 
ساعت 11.30تا 12.10 فارسی و زندگی با محوریت    پایه ششم
 
ساعت 12.10 تا 12.40 توانمند سازی معلمان - یادگیری مبتنی بر ویدیو  

ساعت 12.40 تا 13.10 اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت 13.10 تا 13.40  فارسی و نگارش   (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان

 متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 کار و فناوری جلسه سوم (فناوری و نوآوری ) پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30کار و فناوری  قسمت سوم (کار با فلز)    پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 کار و فناوری  قسمت سوم (الگوریتم )     پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30  آموزش  مجازی-  الگوهای طراحی آموزش مجازی

متوسطه دوم

 ساعت 16.30 تا 17  تفکر و سواد رسانه ای  -  درس انتخابی - مشترک تمام رشته ها     
   
 ساعت 17 تا 17.30 زمین شناسی  - پایه 11- علوم تجربی و ریاضی فیزیک   
     
 ساعت 17.30 تا 18 تاریخ معاصر -  پایه 11 -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

شبکه 4


ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس فارسی2 پایه 11  مشترک تمام رشته ها

ساعت 8.30 درس علوم وفنون ادبی 2  پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.15  درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 10.45 درس نگارش 1  و 2 پایه 10 مشترک تمام رشته ها

ساعت 11.15 درس تاریخ 3پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 11.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت 12.15 درس  حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس ریاضی وآمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن ومعارف


 ساعت 15 درس اصول وعقاید 3 پایه 12 رشته  علوم ومعارف

ساعت 15.30 درس اصول وعقاید 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی وریاضی

ساعت 16.30 درس  اصول وعقاید 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف