• دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 - 20:40
  • 51
  • 0 دیدگاه

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شبکه آموزش و امید + برنامه درسی امروز سه شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۰ اردیبهشت,جدول پخش مدرسه تلویزیونی فردا سه شنبه۲۰ اردیبهشت۱۴۰۱ ,برنامه فرصت برابر شبکه آموزش ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ,جدول زمانبندی دروس فردا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شبکه هفت سیما و قرآن
جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شبکه آموزش و امید + برنامه درسی امروز سه شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۰ اردیبهشت,جدول پخش مدرسه تلویزیونی فردا سه شنبه۲۰ اردیبهشت۱۴۰۱ ,برنامه فرصت برابر شبکه آموزش ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ,جدول زمانبندی دروس فردا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شبکه هفت سیما و قرآن و شبکه ۴,دروس مقاطع تحصیلی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۱۷ شهریورر ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

 جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شبکه آموزش با نام برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا و فرصت برابر و همچنین پخش در شبکه قرآن و شبکه روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شبکه آموزش به شرح زیر است

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شبکه آموزش