1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 3 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 3 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 3 مهر,برنامه درسی فردا پنجشنبه 3 مهر,برنامه فرصت برابر 3 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی پنجشنبه 3 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 3 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 3 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 3 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 3 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/3,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 3 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه 3 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 3 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 3 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 3 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش فنی و…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 3 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه 3 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 3 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 3 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 3 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش فنی و…
جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 3 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 3 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه 3 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 3 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .

  

جدول پخش برنامه درسی 3 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399

    

جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 3 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش


فنی و حرفه ای و کاردانش :


ساعت 8 تا 8.30 سیستم اطلاعاتی و طراحی وب - پایه 11 - رشته شبکه و نرم افزار - شاخه فنی، حرفه ای    

    

ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی تخصصی - پایه 12- رشته شبکه و نرم افزار- شاخه فنی، حرفه ای

 

ساعت 9 تا 9.30 دانش فنی پایه _ پایه 10 _ رشته تربیت بدنی _ شاخه فنی، حرفه ای

      

 ساعت 20.50 تا 21.15 دانش فنی پایه_ پایه 10 _ رشته شبکه و نرم افزار_شاخه فنی، حرفه ای


ساعت 21.15 تا 21.50 درس ارتباط موثر _ پایه 10 _ درس مشترک زمینه خدمات _ فنی،حرفه ای و کاردانش 


   دوره ابتدایی:


ساعت 10.45 تا 11.10 فارسی و نگارش پایه اول


ساعت 11.10 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم   


ساعت 11.35 تا 12 بازی و ریاضی پایه سوم 


ساعت 12 تا 12.25 فارسی و نگارش پایه چهارم   


ساعت 12.25 تا 12.50 علوم تجربی و تفکر پایه پنجم   


ساعت 13.15 تا 13.45 فارسی و نگارش پایه ششم  


متوسطه اول:


ساعت 14.30 تا 15 تفکر و سبک زندگی ( موضوع سکه و طلا )پایه هفتم


ساعت 15 تا 15.30 تفکر و سبک زندگی ( موضوع نقاشی شاهزاده خانم ) پایه هشتم

 

ساعت 15.30 تا 16 آمادگی دفاعی ( درس دوم پایه نهم 

       


دوره آموزش مجازی متوسطه 


ساعت 16 تا 16.30 مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر 4متوسطه دوم 


ساعت 16.30 تا 17 آمادگی دفاعی پایه 10 مشترک تمامی رشته ها       

   


ساعت17 تا 17.30 کارگاه کار آفرینی و تولید پایه 11 مشترک تمامی رشته‌ها   


ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی پایه 10 رشته علوم تجربی 


ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی   


ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی  


شبکه 4


ساعت 7.30 درس ریاضی آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی


ساعت 8 درس تاریخ 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت 8.30 درس نگارش 2 پایه 11 مشترک همه رشته ها‌


ساعت 10.15 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی


ساعت 10.45 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها 


ساعت 11.15 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی


ساعت 11.45 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی 


ساعت 12.15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک


ساعت 12.45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک


ساعت 13.15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیکشبکه قران ومعارف اسلامی


ساعت 15 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی


ساعت 15.30 درس عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته علوم و معارف قرآنی


ساعت 16 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی


ساعت 16.30 درس اول پیام های اسمانی پایه نهم متوسطه اول