1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 30 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 30 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 30 شهریور,برنامه درسی فردا یکشنبه 30 شهریور,برنامه فرصت برابر 30 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی یکشنبه 30 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 30 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 30 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 30 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 30 شهریور,برنامه درسی تلویزیونی 99/06/30,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 30 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه سی ام شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 30 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 30 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه سی ام شهریور ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 30 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   جدول…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 30 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه سی ام شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 30 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 30 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه سی ام شهریور ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 30 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   جدول…
جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 30 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 30 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه سی ام شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 30 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است .

  

جدول پخش برنامه درسی 30 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه سی ام شهریور ماه 1399

    

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 30 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه 30 شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹ اعلام شد.

به گزارش واضح نیوز؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان بر روی روز یکشنبه 30 شهریور 99 اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش

 

فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت 8 تا 8.30 طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه (پودمان اول) پایه١� - رشته صنایع چوب و مبلمان

    

ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی تخصصی پایه 12-رشته تربیت بدنی 

             

ساعت 9 تا 9.30 کاربر رایانه پایه 10 -رشته رایانه و نرم افزار

      

 ساعت 20.50 تا 21.15 کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه 11 -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش 

 

ساعت 21.15 تا 21.50 مدیریت تولید پایه 11 -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش   

 

دوره ابتدایی

 

ساعت 10.45 تا 11.10 بازی و ریاضی پایه اول

 

ساعت 11.10 تا 11.35 فارسی و‌نگارش پایه دوم   

 

ساعت 11.35 تا 12 فارسی و‌نگارش پایه سوم 

 

ساعت 12 تا 12.25 علوم تجربی و تفکر پایه چهارم   

 

ساعت 12.25 تا 12.50 مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم   

 

ساعت 13.15 تا 13.45 فارسی و‌نگارش پایه ششم  

 

  متوسطه اول:

 

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی پایه هفتم( راهبردهای الگویابی، حدس و آزمایش ) 

 

ساعت 15 تا 15.30 ریاضی پایه هشتم (جمع و تفریق عددهای گویا ) 

 

ساعت 15.30 تا 16 ریاضی پایه نهم ( دو مجموعه برابر )   

 

دوره آموزش مجازی متوسطه

 

ساعت 16 تا 16.30 انجام پروژه عملی با پاورپوینت -4

 

متوسطه دوم 

 

 ساعت 16.30 تا 17 شیمی 2 پایه 11- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک       

 

   

ساعت 17 تا 17.30 شیمی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

     

ساعت 17.30 تا 18 شیمی پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 1 پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 

ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

 شبکه 4

ساعت 7.30 درس عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی 

 

ساعت 8 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

 

ساعت 8.30 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت 10.15 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 10.45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

ساعت 11.15 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها 

 

ساعت 11.45 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.15 درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.45 درس ریاضی آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 13.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه معارف

 

ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 15.30 درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11 رشته علوم و معارف قرآنی

 

ساعت 16 اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 16.30 پیام های آسمانی پایه هفتم متوسطه اول