تبلیغات بنری
شبکه سه برای رمضان 99 برنامه مختلفی را تدارک دیده است که در این بخش ساعات پخش و تاریخ انها را مشاهده میکنید   🔹 ماه من ( ویژه برنامه سحر ) ساعت ۳ 🔸 زلال سخن ساعت ۶ 🔹 بسته صبحگاهی ساعت ۷🔸 بازپخش #سریال سرباز ساعت ۱۰🔹 سخرانی حجت الاسلام رفیعی ساعت ۱۱🔸 طبیب ساعت ۱۱:۳۰ 🔹 سمت خدا ساعت ۱۳:۱۵🔸 جز خوانی قرآن کریم ساعت ۱۴:۳۰ 🔹 مکث ساعت ۱۶:۳۰ 🔸 بازپخش سریال سرباز ساعت ۱۷🔹 کرومات ساعات ۱۸🔸 مثل ماه ( ویژه برنامه افطار ) ساعت ۱۹:۱۵🔹 سریال سرباز ساعت ۲۰:۳۰🔸 بازیمون ، میدون ، گزارش ورزشی و ...🔺 ساعت ۲۲:۳۰…
ساعت پخش برنامه ها و فیلم های شبکه سه در ماه رمضان 99

شبکه سه برای رمضان 99 برنامه مختلفی را تدارک دیده است که در این بخش ساعات پخش و تاریخ انها را مشاهده میکنید

 

🔹 ماه من ( ویژه برنامه سحر ) ساعت ۳

🔸 زلال سخن ساعت ۶

🔹 بسته صبحگاهی ساعت ۷

🔸 بازپخش #سریال سرباز ساعت ۱۰

🔹 سخرانی حجت الاسلام رفیعی ساعت ۱۱

🔸 طبیب ساعت ۱۱:۳۰

🔹 سمت خدا ساعت ۱۳:۱۵

🔸 جز خوانی قرآن کریم ساعت ۱۴:۳۰

🔹 مکث ساعت ۱۶:۳۰

🔸 بازپخش سریال سرباز ساعت ۱۷

🔹 کرومات ساعات ۱۸

🔸 مثل ماه ( ویژه برنامه افطار ) ساعت ۱۹:۱۵

🔹 سریال سرباز ساعت ۲۰:۳۰

🔸 بازیمون ، میدون ، گزارش ورزشی و ...

🔺 ساعت ۲۲:۳۰

🔹 مناجات شبانه ساعت ۰۰:۳۰

#mahdi