• یکشنبه 14 آبان 1402 - 14:01
  • 126
  • 0 دیدگاه

جدول پخش شبکه نمایش - یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴٠۱

 جدول پخش شبکه_نمایش - ۱۴ آبان  وال استریت - آمریکا ۱۹۸۷ ساعت ۱ بامداد   شرلوک , سه نشانه - انگلیس ۲۰۱۴  ساعت ۳ بامداد   اسرار رسمی - انگلیس ۲۰۱۹  س
جدول پخش شبکه نمایش - یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴٠۱

 جدول پخش شبکه_نمایش - ۱۴ آبان

 وال استریت - آمریکا ۱۹۸۷

ساعت ۱ بامداد 

 شرلوک , سه نشانه - انگلیس ۲۰۱۴

 ساعت ۳ بامداد 

 اسرار رسمی - انگلیس ۲۰۱۹

 ساعت ۴:۳۰

 هدف پارالاکس - آمریکا ۱۹۷۴

 ساعت ۶ 

 مسابقه نهایی - فرانسه ۲۰۱۸ 

 ساعت ۸

 اسرار رسمی - انگلیس ۲۰۱۹

ساعت ۹:۳۰

شرلوک , سه نشانه - انگلیس ۲۰۱۴

ساعت ۱۱

مسابقه نهایی - فرانسه ۲۰۱۸

 ساعت ۱۳

هدف پارالاکس - آمریکا ۱۹۷۴

 ساعت ۱۵

اسرار رسمی - انگلیس ۲۰۱۹

 ساعت ۱۷

آقای ترنر - انگلیس ۲۰۱۴ 

ساعت ۱۹

 شرلوک , آخرین سوگند او - انگلیس ۲۰۱۴

 ساعت ۲۱

 منطقه سبز - انگلیس ۲۰۱۰ 

 ساعت ۲۳

 بازگشت به ویچ مانتین - آمریکا ۱۹۷۸ 

 ساعت ۱ بامداد دوشنبه