جدول پخش شبکه ورزش / دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴٠۲

جدول پخش شبکه ورزش / دوشنبه ۲۲ آبان 02.10. جهان ورزش  02.40. منتخب فوتبال ایتالیا ، هفته یازدهم  03.20. فوتبال یک \" بازپخش \" 05.20. ورزش های ناشناخته ، هورلینگ 05.40. جهان ورزش 
جدول پخش شبکه ورزش / دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴٠۲

جدول پخش شبکه ورزش / دوشنبه ۲۲ آبان

02.10. جهان ورزش 

02.40. منتخب فوتبال ایتالیا ، هفته یازدهم 

03.20. فوتبال یک " بازپخش "

05.20. ورزش های ناشناخته ، هورلینگ

05.40. جهان ورزش 

06.05. پهلوون 

06.45. فوتبال لیگ برتر / استقلال – تراکتور 

08.30. منتخب فوتبال آلمان ، هفته دهم 

09.00. کوه گشت 

10.00. جهان ورزش

10.30. منتخب فوتبال اسپانیا ، هفته دوازدهم 

11.00. خاطره بازی 

12.15. فوتبال لیگا اسپانیا / بارسلونا – آلاوس

14.00. مجله فوتبال لیگ قهرمانان اروپا 

14.30. هندبال لیگ برتر / سپاهان – شاملی کازرون " زنده " 

15.15. دوربین ورزش / چالش عملیاتی آتش نشانان 

15.30. نیمه دوم هندبال لیگ برتر / سپاهان – شاملی کازرون " زنده "

16.30. بسکتبال لیگ برتر / پالایش نفت آبادان – طبیعت " زنده "

18.30. مستند دربرابر تاریکی 

19.00. مجله فوتبال اسپانیا 

19.30. جهان ورزش 

20.00. خاطره بازی 

20.45. منتخب فوتبال برزیل 

21.10. آنچه شما خواسته اید / گل های شانسی فوتبال

21.30. مجله بسکتبال اروپا 

22.00. ویدیو چک 

22.45. مجله فوتبال لیگ قهرمانان اروپا

23.15. تورجهانی بسکتبال سه به سه هلند