• یکشنبه 23 مهر 1402 - 21:53
  • 109
  • 0 دیدگاه

جدول پخش هفتگی شبکه آیفیلم 

جدول پخش هفتگی شبکه آیفیلم با ساعت و اسامی برنامه های آماده پخش را در این بخش بخوانید   خودرو تهران ۱۱ - هر روز ساعت ۱۶   تکرار : ساعات ۲۴ و ۸   کلانتر - هر روز سا
جدول پخش هفتگی شبکه آیفیلم 

جدول پخش هفتگی شبکه آیفیلم با ساعت و اسامی برنامه های آماده پخش را در این بخش بخوانید 

 خودرو تهران ۱۱ - هر روز ساعت ۱۶ 

 تکرار : ساعات ۲۴ و ۸ 

 کلانتر - هر روز ساعت ۱۷ 

 تکرار : ساعات ۱ و ۹ 

 برای آخرین بار - هر روز ساعت ۱۸

🔸 تکرار : ساعات ۲ و ۱۰ 

 کوچه اقاقیا - هر روز ساعت ۱۹

🔸 تکرار : ساعات ۳ و ۱۱ 

 دلدار - هر شب ساعت ۲۰

 تکرار : ساعات ۴ و ۱۲ 

 پدر سالار - هر شب ساعت ۲۱ 

 تکرار : ساعات ۵ و ۱۳

 نون خ ۳

 هر شب ساعت ۲۲ ( بجز پنجشنبه ها ) 

 تکرار : ساعات ۶ و ۱۴